RĘKAWOWE WYCIĘCIE ŻOŁĄDKA

Najczęściej wykonywany sposób chirurgicznego leczenie otyłości

RĘKAWOWE WYCIĘCIE ŻOŁĄDKA rękawinaczej: MANKIETOWE WYCIĘCIE ŻOŁĄDKA

Wskazanie: otyłość

Rękawowe wycięcie żołądka jest najczęściej wykonywaną operacją w otyłości. Do wykonania tej operacji kwalifikują się osoby z wskaźnikiem masy ciała (BMI) równym lub większym 35 szczególnie, gdy występują u nich inne choroby zależne od otyłości: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, zmiany stawowe, zaburzenia snu, bezpłodność u kobiet.

Duże znaczenie ma obciążenie rodzinne (otyłość rodziców, rodzeństwa, krewnych oraz wczesne zgony z powodu chorób zależnych od otyłości w rodzinie).

wskazanie: reoperacje/cukrzyca

Operacja rękawowego wycięcia żołądka jest wskazana u otyłych, którzy, m. in. nie mogą się powstrzymać od jedzenia słodyczy. Wycięcie rękawowe jest wykonywane jako reoperacja przy niepowodzeniu leczenia opaską żołądkową (powikłania – np. zsunięcie się opaski lub brak efektów leczenia). Wycięcie żołądka wykonuje się też przy skrajnej otyłości – jako pierwszy zabieg leczenia  2-3 etapowego. Wskazaniem jest również cukrzyca typu 2. Po wycięciu części żołądka wzrasta wrażliwość na własną insulinę produkowaną przez trzustkę. Pozwala to na zaprzestanie przyjmowania/zmniejszenie dawek leków p-cukrzycowych.

Przebieg zabiegu operacyjnego

Operacja rękawowego wycięcia żołądka polega na usunięciu około 85% żołądka i pozostawieniu jedynie jego fragmentu, który kształtem i wielkością jest jak banan. Odcięty za pomocą tzw. staplerów (zszywaczy mechanicznych) fragment żołądka jest usuwany z jamy brzusznej. Pozostały żołądek ma objętość około 150 ml. Dlatego też wielkość pokarmów musi zostać zmniejszona. Trawienie przebiega wolnej. Waga ciała maleje.

Zaletą wykonania operacji sposobem laparoskopowym jest szybkie pooperacyjne zdrowienie. Rany operacyjne są niewielkie, mniej bolą i szybko się goją. Operowani szybciej odzyskują pełnię aktywności zawodowej, a czas pobytu w szpitalu jest kilku dniowy.

Operacja laparoskopowa

Chirurgiczne leczenie otyłości mogło się rozwinąć dzięki zastosowaniu laparoskopowej techniki operacyjnej. W czasie operacji laparoskopowej (zawsze w znieczuleniu ogólnym) przez specjalną igłę do jamy brzusznej wprowadzany jest dwutlenek węgla: powstaje odma otrzewnowa. Gaz w brzuchu unosi powłoki brzuszne do góry oraz odsuwa narządy wewnętrzne, co umożliwia manipulację narzędziami chirurgicznymi oraz obserwację wykonywanych czynności.

Odsunięcie jelit od powłoki brzucha pozwala na wprowadzenie rurki przez ścianę brzucha (tzw. trokar). Przez trokar wsuwa się do brzucha optykę kamery TV; dalsze postępowanie obserwowane jest na monitorze TV. Ciśnienie wewnątrzbrzuszne gazu jest utrzymywane stale na tym samym poziomie (10-15 mm Hg). Dla przeprowadzenia operacji niezbędne jest wprowadzenie co najmniej 2 następnych trokarów i przez nie narzędzi do jamy brzusznej (przy wycięciu rękawowym żołądka używa się 5 trokarów – rysunek obok).

Narzędzia laparoskopowe mają wydłużony, spłaszczony kształt; steruje się nimi znad powłoki brzusznej. Ich budowa umożliwia wykonanie wszystkie czynności chirurgicznych: chwytanie, przesuwanie, nacinanie, zszywanie, koagulowanie, wycinanie fragmentów tkanek, itd.

Na koniec zabiegu usuwa się narzędzia, trokary, opróżnia gaz z brzucha, szyje otwory w ścianie brzucha oraz zakłada opatrunek. Pacjent jest wybudzony ze znieczulenia.

Po operacji laparoskopowej w porównaniu do tradycyjnego cięcia – mniejszy jest ból, krócej trwa rekonwalescencja (powrót do aktywności domowej, zawodowej i sportowej). W trakcie gojenia o wiele rzadziej dochodzi do nieprawidłowego gojenia ran.

Etapy operacji rękawowego wycięcia żołądka

Po operacji

Pobyt w szpitalu po operacji wycięcia rękawowym żołądka trwa zwykle 2-3 dni. Dla sprawdzenia szczelności miejsca przecięcia i zszycia żołądka wykonuje się badanie RTG żołądka z kontrastem. Po uzyskaniu wyniku tego badania zwykle możliwe jest picie herbaty. Pacjenci po operacji zachęcani są do jak najszybszego wstawania z łóżka i chodzenia. Ma to zapobiegać zastojowi krwi żylnej w nogach oraz przyspieszać powrót do sprawności.
U większości chorych wykonanie rękawowej resekcji żołądka pozwala na uzyskanie zadowalającego spadku masy ciała. Gdy utrata masy ciała po operacji jest niewystarczająca lub u chorych bardzo otyłych – rękawowe wycięcie żołądka może być pierwszym zabiegiem postępowania kilkuetapowego.

rękawowe wycięcie żołądka

Dowiedź się więcej...