Wyniki operacji bariatrycznych w Wielkiej Brytanii: niskie ryzyko, dobre chudnięcie

czerwiec 05, 2021
Zabiegi w latach 2013-2018; rocznie NHS i prywatnie ok. 7000 operacji bariatrycznych.
Podsumowano:
19.104 zabiegów ominięcia żołądka metodą Roux-en-Y (RYGB),
13.841 rękawowych resekcji żołądka (SG),
4.499 opasek żołądkowych (GB)
1.515 mini-gastric bypassów (ominięcie żołądkowe z jednym zespoleniem, OAGB).
W 2018 roku resekcja mankietowa żołądka była najczęstszą procedurą bariatryczną w Wielkiej Brytanii.
Śmiertelność wewnątrzszpitalna wyniosła 0,04% (4 osoby na 10.000 operowanych!). Ogólny odsetek powikłań wyniósł około 2,4% (1 osoba na ok. 40 operowanych)
Utrata nadmiaru masy ciała po roku od operacji wynosiła średnio:
74% po OAGB,
71% po RYGB,
62% po SG,
39% po GB.
Częstość występowania cukrzycy typu 2 zmniejszyła się z 30% do 14% w pierwszym roku po zabiegu.
Po OAGB była wyższa śmiertelność wewnątrzszpitalna (0,13%; 13 osób na 1000 operowanych) niż po RYGB (0,05%) oraz po SG (0,04%; odpowiednio 5 i 4 osoby na 1000 operowanych).
Mężczyźni zgłaszają się do operacji bariatrycznej w późniejszym okresie choroby i mają nieco wyższe BMI (śr. 47 kg m2 vs 46 kg m2) i więcej chorób związanych z otyłością niż kobiety.
Ponad 90% pacjentów pozostało w szpitalu jeden dzień lub krócej po zabiegu opaski żołądka, w przypadku pacjentów z RYGB, rękawowym wycięciem żołądka i OAGB ponad 70% zostało wypisanych do domu drugiego dnia po operacji.
Operacja bariatryczna poprawiła sprawność fizyczną. Przed operacją 65 na 100 osób nie było w stanie wejść się na 3 piętro bez odpoczynku. Po roku od operacji niesprawnych było trzy razy mniej.
Częstość występowania nadciśnienia tętniczego spadła z około 37% do 23% chorych.
—————————
Można zapytać „gdzie Rzym, gdzie Krym?”, czyli: co z tego dla polskich pacjentów wynika. Choćby to, że jest to silne potwierdzenie dobrych wyników operacji bariatrycznych: niskiego ryzyka operacyjnego oraz satysfakcjonującego pooperacyjnego spadku masy ciała. Ciekawe jest porównanie wyników różnych metod operacyjnych. Niedostatek? Krótki okres obserwacji pooperacyjnej. Badanie opiera się na wynikach wielu tysięcy chorych i jest solidnie wykonane. Obyśmy mieli takie polskie dane. Niestety polski rejestr nie istnieje.
———————————