Resekcja mankietowa czy bypas żołądkowy – pytanie, które stale powraca.

Praca „Długoterminowe efekty gastrektomii typu sleeve w porównaniu z pomostowaniem żołądkowo-jelitowym Roux-en-Y u osób z ciężką otyłością: wieloośrodkowe randomizowane badanie kontrolowane fazy III (SleeveBypass)”

resekcja mankietowa w porówaniu do bypasu

Źródło artykułu: „Long-term effect of sleeve gastrectomy vs Roux-en-Y gastric bypass in people living with severe obesity: a phase III multicentre randomised controlled trial (SleeveBypass)

Pierwszy autor: L Ulas Biter

Artykuł analizuje długoterminowe efekty dwóch metod chirurgicznych w leczeniu ciężkiej otyłości: gastrektomii typu sleeve i pomostowania żołądkowo-jelitowego Roux-en-Y. Badanie przeprowadzono metodą randomizowanego kontrolowanego testu w dwóch holenderskich szpitalach bariatrycznych, z 5-letnim okresem obserwacji. Głównym celem było ustalenie równoważności długoterminowej utraty wagi między obiema metodami.

Wykazano podobną skuteczność obu metod w redukcji nadmiernego wskaźnika BMI, ale z nieco wyższą całkowitą utratą wagi przy pomostowaniu Roux-en-Y. Pomostowanie bypass wykazało również większe korzyści w leczeniu dyslipidemii i refluksu żołądkowo-przełykowego, lecz wiązało się z wyższym ryzykiem drobnych powikłań. Nie zaobserwowano istotnych różnic w poważnych powikłaniach oraz jakości życia związanego ze zdrowiem.