Jakie ryzyko ponownego zachorowania na Covid?

Przebyłem | przebyłam Covid. Jak długo będzie odporność na ponowne zakażenie koronawirusem?
Niestety, nie można tego przewidzieć. Wskazują na to wyniki badań:

Do analizy włączono 164 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem Covid o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim przebiegu.

Na podstawie uzyskanych wyników badacze wyróżnili 5 typów reakcji

1. negatywny (u 12% badanych): pacjenci, u których w ciągu 180 dni po przechorowaniu nie wykazano obecności przeciwciał neutralizujących (na wykresie – brak przeciwciał)
2. szybkie zanikanie przeciwciał neutralizujących (27% badanych): chorzy, u których wykazano obecność przeciwciał neutralizujących od około 20 dni po wystąpieniu pierwszych objawów zakażenia, jednakże przeciwciała zanikły do 180 dni (szybkie znikanie);
3. powolne zanikanie przeciwciał neutralizujących (28%): pacjenci, u których utrzymywały się przeciwciała neutralizujące po 180 dniach od wystąpienia objawów zakażenia (wolne znikanie);
4. trwałe utrzymywanie się przeciwciał neutralizujących (32%): osoby z minimalnym zmniejszeniem poziomu przeciwciał neutralizujących w ciągu 180 dni (stały poziom);
5. odpowiedź opóźniona (2%): chorzy, u których na późnym etapie obserwacji wykazano nieoczekiwane zwiększenie miana przeciwciał neutralizujących (90 lub 180 dni od wystąpienia objawów); ( na wykresie – opóźnione powstanie).

Wynika z tego, że po 6 miesiącach od przechorowania przeciwciała mogą się utrzymywać lub ich poziom powoli lub szybko zmniejszać. Mniejsza szansa na to jest, że przeciwciała ochronne w ogóle nie powstaną. U 2 osób na 100 – przeciwciała pojawią się nieoczekiwanie po 3 – 6 miesiącach od choroby.
Wniosek: Zdanie „jestem po Covid i jestem bezpieczna (czny)” – jest tylko czasami jest prawdziwe.
https://tinyurl.com/ye7mwmrg