How Can We Help?

Kategorie

Warunki bezpiecznego leczenia

Jesteś tutaj:
<Wszystkie tematy

Jakie są ogólne wymagania do przeprowadzenia leczenia operacyjnego?

Odp.: Operacja może być wykonana, gdy:

1. Pacjent jest zupełnie zdrowy (wyrównane hormony tarczycy, wyrównane nadciśnienie tętnicze, nie ma żadnej infekcji, itd)
2. Do operacji niezbędny jest komplet badań – wyniki muszą być prawidłowe (w mailach było opisane, jakie to mają być badania)
3. Aby operować pacjenta w możliwie najlepszym stanie operacja (otyłości, przepukliny, plastyka brzucha) może być bez szkody pacjenta przełożona o kilka tygodni/miesięcy.
4. Pacjent musi być dobrze poinformowany na czym będzie polegało leczenie, jakie zmiany powstaną w organizmie, jakie musi być postępowanie po operacji. Wymaga to co dokładnego przeczytania przygotowanych przeze mnie informacji i strony internetowej oraz zastosowania się do przedstawionych tam zaleceń.
5. Każda operacja powoduje niesie pewne ryzyko powstania niepożądanych wydarzeń (powikłań); pacjent musi o nich wiedzieć oraz zaakceptować to, że jest takie niebezpieczeństwo i świadomie decydować się na operację. Powikłania mogą wystąpić pomimo mojego zupełnie prawidłowego postępowania operacyjnego.
6. Ryzyko powikłań może się zmniejszyć, gdy lekarze prowadzący leczenie (anestezjolog i ja) szczegółowo są poinformowani o stanie zdrowia chorego. Służy termu m.in. dokładne wypełnienie ankiet przedoperacyjnych na temat stanu zdrowia oraz ryzyka powstania zakrzepów w żyłach.

Spis treści