Utratę masy ciała można zwiększyć za pomocą leków. Prowadzone są nad tym liczne badania (schemat 2). W jednym z nich przeanalizowano wyniki leczenia 317 pacjentów (po resekcji mankietowej lub ominięciu żołądkowym) stosujących 15 różnych leków. Wykazano, że po lekach co drugi pacjent może mieć utratę masy ciała większą niż 5%. Wyjątkowo skuteczny był #TOPIRAMAT; osoby nim leczone miały dwukrotnie większe szanse na chudnięcie ponad 10% masy ciała.
W innym badaniu 77 z 209 pacjentów po 1 roku leczenia #fenterminą, #fenterminą_topiramatem, #lorkaseryną lub #naltreksonem_bupropionem zmniejszyło swoją masę ciała o więcej niż 5%.
U 2092 pacjentów po operacji bariatrycznej podawano #LIRAGLUTYD w dawce 3,0 mg. Po 16 tygodniach leczenia średnio utrata masy ciała wyniosła 6%.
Badania te pokazują, że stosowanie leków po operacji bariatrycznej może prowadzić do znaczącej utraty masy ciała. Postępowanie takie należy ją rozważyć jako jedną z metod leczenia u osób, u których efekt operacji bariatrycznej nie jest satysfakcjonujący.
Operacja bariatryczna bywa bardzo skuteczna w leczeniu cukrzycy typu 2 (#T2D). Jednak po latach, u 30 do 50% chorych pojawia się nawrót cukrzycy.
Szwedzkie badanie (Swedish Obese Subjects) wykazało, że po 2 latach po operacji bariatrycznej bez nawrotu cukrzycy było 72% chorych; po 15 latach odsetek ten spadł do 30%. Podobnie jest po RYGB; między 2 a 12 rokiem po operacji – odsetek chorych bez cukrzycy zmalał z 75% do 51%.
Jedynym plusem jest to, że w większości przypadków nawrót cukrzycy ma łagodniejszą postać i można ją leczyć mniejszą liczbą leków w porównaniu z cukrzycą sprzed operacji bariatrycznej.
Nawrót #cukrzycy po operacji bariatrycznej stanowi oczywiście wskazanie do podjęcia leczenia tabletkami. Lekiem pierwszego rzutu pozostaje #METFORMINA. Jest to lek bezpieczny, skuteczny, niedrogi. Coraz więcej dowodów wskazuje, że nowe leki przeciwcukrzycowe są nie tylko bezpieczne, ale także skuteczniej zmniejszają liczbę incydentów sercowo-naczyniowych, niewydolności serca, chorób nerek i ogólnej śmiertelności. Tak działa też metformina.
U pacjentów z przetrwałą lub nawracającą cukrzycą typu 2 po operacji bariatrycznej dobre wyniki uzyskano przy podawaniu liraglutydu. U osób z cukrzycą typu 2 #SEMAGLUTYD obniżał zarówno masę ciała o 6,0–13,8%, jak i stężenie hemoglobiny glikowanej HbA1c o około 1,5%. Inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 (#SGLT2) to kolejna grupa środków przeciwcukrzycowych, które zapobiegają ponownemu wchłanianiu glukozy przez kanaliki nerkowe. Pacjenci leczeni inhibitorami SGLT2 zwykle mają utraty wagi o 1 do 3 kg, co jest spowodowane cukromoczem.