Co, gdy zwężony żołądek nie zmniejsza łaknienia?

Początkowo wykonywano operację rękawowego zwężenia żołądka jako pierwszy etap leczenia. Wyniki okazały się tak dobre, że prawie nigdy nie był wymagany drugi etap leczenia. Jednak zdarza się, że po kilku latach od operacji masa ciała ponownie wzrasta. Pacjent traci się zapał, motywację, wiarę w sukces. Ale, są na to sposoby..

Co można zrobić?

Wykonać dodatkową operację bariatryczną!

Moja propozycja: opasanie zwężonego żołądka (opaska może być o stałej lub regulowanej średnicy). Opaska powoduje zwolnienie tempa przechodzenia pokarmu przez żołądek. Dłużej wypełniony żołądek daje dłuższe uczucie sytości. Mniej się je i więcej chudnie.

Metod ponownej operacji zwężonego żołądka jest wiele. Może być wykonane ominięcie żołądka (bypass żołądkowy), gastric bypass na pętli omega (mini gastric bypass), czyli bypass jednozespoleniowy oraz kilka innych, bardziej rozległych operacji.

opaska regulowana (lap-band)

opaska o stałej średnicy (Fobi)

Rozwiązanie problemu: spowolnienie przechodzenia pokarmu poprzez przewężenie opaską żołądka. Krótka operacja laparoskopowa.