Jak zmniejszyć żołądek – metody operacji bariatrycznych

krótkie, uproszczone, podstawowe informacje

Regulowana opaska żołądkowa (lap-band)

Na czym to polega?
Chirurg umieszcza nadmuchiwaną obręcz wokół górnej części żołądka, tworząc mały zbiornik, który poprzez zwężenie łączy się z pozostałą częścią żołądka

Plusy
Ucisk poprzez opaskę można regulować.
Operacja całkowicie odwracalna (opaskę można usunąć).
Krótki pobyt w szpitalu i niskie ryzyko problemów związanych z zabiegiem chirurgicznym.
Brak zmian w jelitach.
Najniższe ryzyko niedobór witamin.
Minusy
Mniejsza utrata masy ciała niż po innych rodzajach chirurgii bariatrycznej.
Częste wizyty kontrolne w celu dostosowania opaski; niektórzy ludzie mogą nie przystosować się do tej metody.
Ryzyko niepowodzenia i przyszłej operacji w celu usunięcia lub wymiany części lub całości systemu.

Na czym to polega
Chirurg usuwa około 80 procent żołądka, tworząc długi zbiornik w kształcie banana.

Plusy
Większa utrata masy ciała niż opaska żołądka.
Brak zmian w jelitach.
Brak przedmiotów w ciele.
Krótki pobyt w szpitalu.
Minusy
Nie można cofnąć.
Ryzyko niedoboru witamin.
Większa szansa na problemy chirurgiczne niż opaska żołądka.
Ryzyko zarzucania kwasu do przełyku.

Ominięcie żołądkowe, bypass żołądkowy

Na czym to polega
Chirurg zszywa górną część żołądka, tworząc mały zbiorniki i łączy go ze środkową częścią jelita cienkiego. Wymagane dwa połączenia: żołądek z jelitem oraz jelito-jelito.

Plusy
Większa utrata masy ciała niż po opasce żołądka.
Brak ciała obcego (plastiku) w ciele człowieka.
Minusy
Trudne do cofnięcia.
Większa szansa na niedobór witaminy niż opaska żołądka lub wycięcie rękawowe żołądka.
Większa szansa na problemy chirurgiczne niż opaska żołądka.
Może zwiększać ryzyko zaburzeń po spożywaniu alkoholu.

więcej: wyłączenie żołądkowe

Wyłączenie żółciowo-trzustkowe z ominięciem dwunastnicy (biliopancreatic diversion – duodenal switch, BPD-DS)

Na czym to polega
Chirurg usuwa 4/5 żołądka; tworząc mały zbiornik i łączy go ze środkową częścią jelita cienkiego. Sok żołądkowy nie przechodzi do dwunastnicy a więc jest mniej enzymów trzustkowych i żółci. To pogarsza trwanie i wchłanianie pokarmów z jelit.

Plusy
Większa utrata masy ciała niż po opasce żołądka, rękawowym wycięciu żołądka czy ominięciu żołądkowym.
Brak ciała obcego (plastiku) w ciele człowieka.
Minusy
Trudne do cofnięcia.
Duże niebezpieczeństwo niedoboru witamin, niedobiałczenia, anemii w porównaniu do operacji mniej rozległych.
Większa szansa na problemy chirurgiczne niż w innych zabiegach bariatrycznych.
Może zwiększać ryzyko zaburzeń po spożywaniu alkoholu.

Mini-gastric bypass (omega-loop bypass)

Na czym to polega
Chirurg zszywa górną część żołądka, tworząc mały zbiorniki i łączy go ze środkową częścią jelita cienkiego. Wytwarzane jest tylko jedno połączenie żołądek-jelito.

Plusy
Większa utrata masy ciała niż po opasce żołądka.
Brak ciała obcego (plastiku) w ciele człowieka.
Minusy
Zabieg nieodwracalny.
Zarzucanie treści żółciowej do żołądka.
Mini-żołądkowy bypass został opracowany dla skrócenia czasu operacji, uproszczenia procedury i zmniejszenia powikłań w porównaniu do operacji ominięcia żołądka.

Modyfikacje metody, w której wykonuje się częściowe wycięcie żołądka i  połączenie pozostałej części z jelitem cienkim

Stąd pochodzą ilustracje

Rzadko wykonywane zabiegi. Oczywiście jest wiele innych; pomysłowość i ambicja wielu nie mają granic

Zagłobienie ściany żołądka

Stymulacja ściany żołądka (pobudzenie do skurczy, przyspieszenie perystaltyki)

gastric wall stimulation

Wyślij SMS na nr 603751335 o treści DATA

Podam: terminy i miejsca konsultacji, adresy, nr telefonów do rejestracji. Będzie też skrótowa informacja o operacji rękawowego wycięcia żołądka i organizacji leczenia. Wszystko na Twoim telefonie!