W osób otyłych częsty jest obturacyjny bezdech senny czyli głośne chrapanie z okresowym brakiem oddechu (dłuższe przerwy).

Jest to uciążliwe dla innych, ale też i niebezpieczne dla takiej osoby. Dlaczego?
Przerwanie oddychania trwa przez kilka sekund lub dłużej, aż do momentu, gdy organizm reaguje i przerywa sen, aby przywrócić normalny przepływ powietrza.
Główne powikłania wynikające z bezdechu sennego (angielski skrót to OSA) obejmują:
1. Niedotlenienie: przerwy w oddychaniu prowadzą do niedotlenienia organizmu, ponieważ nie jest dostarczane wystarczające ilości tlenu do krwi. To może prowadzić do zmęczenia, senności i zaburzeń koncentracji.

kierowca spiacyUwaga: nocy bezdech senny może powodować zasypianie w ciągu dnia za kierownicą samochodu!

2. Nadciśnienie tętnicze: organizm reaguje na stres, co może powodować wzrost ciśnienia krwi. Jeśli ten stan się utrzymuje, może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, które jest czynnikiem ryzyka chorób serca i naczyń krwionośnych.
3. Choroby serca: przewlekłe niedotlenienie i wahania ciśnienia krwi związane z OSA mogą prowadzić do problemów sercowo-naczyniowych, takich jak: choroba wieńcowa, niewydolność serca, arytmie serca i zawał serca.
Wyrażenie "maska CPAP" odnosi się do rodzaju urządzenia medycznego zwanej maską CPAP. Skrót CPAP oznacza Continuous Positive Airway Pressure, czyli Ciągłe Dodatnie Ciśnienie w Drogach Oddechowych, i służy do pomocy osobom mającym trudności z oddychaniem podczas snu. Wyobraź sobie, że kiedy śpisz, czasami twoje oddychanie może być nieco utrudnione, możesz chrapać lub nawet budzić się zmęczony. Maska CPAP to specjalna maska, którą zakładasz na nos lub nos i usta podczas snu. Pomaga ci oddychać łatwiej, wysyłając delikatny strumień powietrza do dróg oddechowych. To ciśnienie powietrza pomaga utrzymać drogi oddechowe otwarte, podobnie jak gdy dmuchasz balonik, który się nie rozdmuchuje.4. Problemy metaboliczne: nieprawidłowości w gospodarce energetycznej: insulinooporność, cukrzyca typu 2. 5. Powtarzające się przerwy w oddychaniu i niedotlenienie mogą prowadzić do uszkodzenia mózgu, co objawia się zaburzeniami pamięci, koncentracji, nastroju i funkcji poznawczych.
Gdy współmałżonek chrapie i ma przerwy w oddychaniu – konieczne badanie lekarskie. Zwykle pacjenci są kierowani do pracowni badania snu. Gdy rozpozna się taką chorobę – leczenie to zakładanie na noc maski utrzymującej podwyższone ciśnienie w układzie oddechowym – maska CPAP (dowiedz się więcej w opisie rysunku).

Czy bezdech senny powiększa niebezpieczeństwo operacji bariatrycznej?

Na to odpowiada to badanie:
T Katasani, R Aldafas, G Holt, W Alkhyatt, I Idris, O154 Outcomes of bariatric surgery among patients with obstructive sleep apnoea: a systematic review, meta-analysis and a retrospective database analysis, British Journal of Surgery, Volume 110, Issue Supplement_3, May 2023, znad101.154, https://doi.org/10.1093/bjs/znad101.154

 

Sprawdzono dane medyczne wielu pacjentów, którzy przeszli operację bariatryczną. Porównywano pacjentów z OSA (którzy mieli problemy z oddychaniem w czasie snu) z pacjentami bez OSA.

Wyniki badania pokazały, że pacjenci z OSA mieli większe ryzyko powikłań sercowych po operacji bariatrycznej. Oznacza to, że mieli większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z sercem po operacji. Jednak nie było innych istotnych różnic między grupą pacjentów z OSA a grupą pacjentów bez OSA w odniesieniu do innych wyników, takich jak długość pobytu w szpitalu, konieczność hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii czy częstość powrotów do szpitala w ciągu 30 dni.

Wnioskiem z badania jest to, że pacjenci z OSA, którzy przechodzą operację bariatryczną, muszą być dokładnie kontrolowani ze względu na większe ryzyko powikłań sercowych. Jednak nie ma potrzeby martwić się, że pacjenci z OSA będą musieli dłużej przebywać w szpitalu lub częściej wracać do szpitala po operacji.