Wyniki leczenia po latach

Jednym z podstawowych pytań osób zainteresowanych operacją bariatryczną jest: jaki będzie wynik leczenia, ale taki po wielu latach? Nawet na tym forum jest wiele entuzjastycznych opinii, ale zwykle po kilku, kilkunastu miesiącach od zabiegu. Ale co będzie po 5 latach? Po 10 latach? Wiele osób pyta również, co jest lepsze: resekcja mankietowa czy bypass gastryczny?

Resekcja czy ominięcie żołądka?

Lekarze i pacjenci spierają się, jaka metoda operacji bariatrycznej jest lepsza: resekcja mankietowa żołądka czy bypass żołądkowy (ominięcie żołądkowe). Obie operacje są wykonywane laparoskopowo, obie są bardzo popularne. Odpowiedź na to pytanie mogą dać jedynie badania naukowe – wieloletnie obserwacje chorych po operacji. Największą wiarygodność mają takie badania, w których wybór metody operacyjnej (resekcja lub bypass) jest losowy. Na rysunku podaję przykład rzutu monetą. W prawdziwych badaniach stosuje się jednak bardziej skomplikowane metody doboru losowego. Niemniej istota jest ta sama – z góry nie wiadomo, jaką metodą pacjent będzie zoperowany.

Najnowsze prace przynoszą wiele ciekawych i ważnych informacji.

Duże badania, wykonywane jednocześnie w wielu szpitalach, z udziałem setek pacjentów, zgodnie z najlepszymi metodami naukowymi mają zwykle swoje nazwy. To badanie to The SLEEVE vs byPASS (SLEEVEPASS). Proszę przejrzeć jego wyniki.
porówanie wyników operacji bariatrycznych

Podsumowanie

Na rysunku podsumowuję wyniki badania wykonanego na dużej grupie chorych, którzy po operacji byli kontrolowani przez co najmniej 7 lat. Nie ma dużych różnic w wynikach obu operowanych grup. Utrata nadmiaru masy ciała była nieznacznie większa po bypasie niż po resekcji mankietowej. Jakość życia badana specjalnymi kwestionariuszami poprawiła się od czasu operacji, ale nie zależała od metody operacyjnej, ale od spadku masy ciała. Ogólny współczynnik zachorowalności (powikłań pooperacyjnych) wyniósł 24,0% (29 ze 121) po resekcji i 28,6% (34 ze 119) po bypasie. Ponownie, statystycznie nie było różnic pomiędzy grupami chorych.