otyly mierzy ciśnienie

Problem: czy osoby z otyłością mają / mogą mieć wyższe ciśnienie tętnicze?

Skąd takie pytanie? Konsultowałem kilka dni temu pacjenta Polaka mieszkającego w Szkocji; otyłość III stopnia. Ważna część kwalifikacji ONLINE to dokładne dopytanie się o stan zdrowia. M. in. pytałem o ciśnienie tętnicze. Wstępnie pacjent podał, że OK – przychodzi pielęgniarka i kontroluje.

Dopytuję, jakie stwierdzono wartości? …180/105 mmHg. (!!!!)

To nie są normalne wartości. I stąd mój wpis. Nie ma osobnych norm wartości ciśnienia tętniczego dla osób z otyłością.

W przypadku osób z otyłością III stopnia zalecane wartości ciśnienia tętniczego nie różnią się znacznie od ogólnych wytycznych dla dorosłych. Generalnie, docelowe wartości ciśnienia krwi dla większości dorosłych, zgodnie z wytycznymi American Heart Association i American College of Cardiology z 2017 roku, wynoszą poniżej 130/80 mm Hg.

W przypadku pacjentów z otyłością kluczowe jest również podejście obejmujące kontrolowanie wagi ciała, diety i aktywności fizycznej, które mogą pomóc w kontroli ciśnienia tętniczego i ogólnego stanu zdrowia. Regularne monitorowanie ciśnienia, odpowiednia terapia farmakologiczna i dostosowanie stylu życia są zalecane dla osiągnięcia najlepszych wyników w leczeniu osób z nadwagą lub otyłością.

lekarz wyrywa sobie włosy

Takie ciśnienie to rozpacz!

Istnieje silny związek między nadmierną masą ciała (otyłością) a ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Oto kilka kluczowych punktów odnoszących się do tej relacji:

1. Zwiększone ryzyko nadciśnienia: Osoby z otyłością mają znacznie wyższe ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego w porównaniu z osobami o normalnej wadze.  Badania wykazują, że nadwaga i otyłość mogą odpowiada za 65-75% przypadków nadciśnienia.

2. Mechanizmy biologiczne: Otyłość przyczynia się do nadciśnienia poprzez różne mechanizmy, w tym zwiększoną aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron, dysfunkcję śródbłonka naczyniowego (wyściółki naczyń), a także zwiększenie objętości krążącej krwi (podwyższona ilość krwi w organizmie) i oporu naczyniowego.

3. Współistniejące schorzenia: Wysokie ciśnienie krwi u osób otyłych często współistnieje z innymi stanami, takimi jak cukrzyca typu 2, dyslipidemia, choroby serca, co dodatkowo zwiększa ryzyko poważnych problemów zdrowotnych.

4. Skuteczność leczenia: Leczenie nadciśnienia u osób z otyłością może być bardziej skomplikowane ze względu na potrzebę kompleksowego podejścia, które obejmuje zarządzanie wagą, dietę i ćwiczenia fizyczne, co jest istotne dla skutecznej kontroli ciśnienia tętniczego.

Wnioski z tych danych wskazują na konieczność intensywnego podejścia do leczenia i profilaktyki nadciśnienia, szczególnie wśród osób z otyłością. Regularne pomiary ciśnienia tętniczego, odpowiednia dieta i programy ćwiczeń fizycznych, a także edukacja zdrowotna stanowią kluczowe elementy w radzeniu sobie z tym stanem zdrowotnym.

Duży mankiet dla osoby otyłej

RR mankietW przypadku osób z otyłością III stopnia bardzo ważne jest używanie odpowiednio dopasowanego mankietu do pomiaru ciśnienia krwi, aby zapewnić dokładność wyników. Zbyt mały mankiet może prowadzić do błędnie wysokich odczytów ciśnienia, natomiast zbyt duży może dać zbyt niskie wartości.

Rozmiar mankietu: Dla osób z dużą masą ciała lub dużym obwodem ramienia, zalecane jest użycie większego mankietu. Zwykle dla dorosłych z otyłością III stopnia stosuje się mankiet o rozmiarze „large adult” lub nawet specjalne mankiety „thigh” przeznaczone do pomiaru na udzie, które mogą być używane na ramieniu, jeśli obwód ramienia jest wyjątkowo duży.

– Mankiet „large adult” zwykle pasuje do obwodu ramienia od około 35 do 44 cm.
– Mankiet „thigh” jest odpowiedni dla obwodu ramienia powyżej 44 cm do około 52 cm.

Mankiet powinien okalać co najmniej 80% obwodu ramienia.

Przed zakupem lub użyciem mankietu warto zmierzyć obwód ramienia pacjenta, aby upewnić się, że wybiera się odpowiedni rozmiar. Jeśli obwód ramienia jest na granicy dwóch rozmiarów, zaleca się wybranie większego rozmiaru, aby uniknąć błędnie wysokich pomiarów ciśnienia krwi.

Takie są górne wartości normy dla ciśnienia tętniczego. Nie ma osobnej normy dla osób otyłych. Gdy masz wyższe ciśnienie – trzeba leczyć.

10
Tyle ciśnienie skurczowe
10
Tyle ciśnienie rozkurczowe