Pinka-Paula i jej operacja bariatryczna

Na YouTube jest relacja operowanej przeze mnie osoby. Nie ma nic bardziej wartościowego niż opis przebiegu leczenia przez pacjenta, który przebył to na własnej skórze. W trakcie spotkań z osobami rozważającymi operację opisuję przebieg leczenia na podstawie obserwacji leczonych przeze mnie chorych oraz na podstawie publikacji, które podają dane statystyczne.

Co to oznacza? Z publikowanych prac wynika np.: że średnio pewna liczba osób na 100 operowanych czuła się dobrze po operacji, a inne liczba osób miała powikłania. Ale jak to się ma do konkretnej osoby? To może być bardzo różnie, gdyż korzystając z danych statystycznych możemy mówić jedynie o PRAWDOPODOBIEŃSTWIE jakiego zdarzenia (dobre lub złego).

Osoby czekające na zabieg bardziej interesują losy konkretnych ludzi, tych którzy już byli zoperowani. Tu jest opisana taka historia. Warto poznać i dalej śledzić losy.

Całość kanału na YouTube jest tutaj