RĘKAWOWE WYCIĘCIE ŻOŁĄDKA rękawinaczej: MANKIETOWE WYCIĘCIE ŻOŁĄDKA

lub też „zwężenie żołądka”

Wskazanie: otyłość

Rękawowe wycięcie żołądka jest najczęściej wykonywaną operacją w otyłości. Do wykonania tej operacji kwalifikują się osoby z wskaźnikiem masy ciała (BMI) równym lub większym 35 szczególnie, gdy występują u nich inne choroby zależne od otyłości: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, zmiany stawowe, zaburzenia snu, bezpłodność u kobiet.

Duże znaczenie ma obciążenie rodzinne (otyłość rodziców, rodzeństwa, krewnych oraz wczesne zgony z powodu chorób zależnych od otyłości w rodzinie).

wskazanie: reoperacje/cukrzyca

Operacja rękawowego wycięcia żołądka jest wskazana u otyłych, którzy, m. in. nie mogą się powstrzymać od jedzenia słodyczy. Wycięcie rękawowe jest wykonywane jako reoperacja przy niepowodzeniu leczenia opaską żołądkową (powikłania – np. zsunięcie się opaski lub brak efektów leczenia). Wycięcie żołądka wykonuje się też przy skrajnej otyłości – jako pierwszy zabieg leczenia  2-3 etapowego. Wskazaniem jest również cukrzyca typu 2. Po wycięciu części żołądka wzrasta wrażliwość na własną insulinę produkowaną przez trzustkę. Pozwala to na zaprzestanie przyjmowania/zmniejszenie dawek leków p-cukrzycowych.

Przebieg zabiegu operacyjnego

Operacja rękawowego wycięcia żołądka polega na wycięciu około 85% żołądka i pozostawieniu jedynie jego fragmentu, który kształtem i wielkością jest jak banan. Odcięty za pomocą tzw. staplerów (zszywaczy mechanicznych) fragment żołądka jest usuwany z jamy brzusznej. Pozostały żołądek ma objętość około 150 ml. Dlatego też wielkość przyjmowanych pokarmów musi zostać zmniejszona. Trawienie przebiega wolnej. Waga ciała maleje.

Zaletą wykonania operacji sposobem laparoskopowym jest szybkie pooperacyjne zdrowienie. Rany operacyjne są niewielkie, mniej bolą i szybko się goją. Ryzyko ropienia jest niezwykle małe. Operowani szybciej odzyskują pełnię aktywności zawodowej, a czas pobytu w szpitalu jest jedno- lub dwudniowy.

Operacja laparoskopowa

Chirurgiczne leczenie otyłości mogło się rozwinąć dzięki zastosowaniu laparoskopowej techniki operacyjnej. W czasie takiej operacji  (zawsze w znieczuleniu ogólnym) przez specjalną igłę do jamy brzusznej wprowadzany jest dwutlenek węgla: powstaje odma otrzewnowa. Gaz unosi powłoki brzuszne do góry oraz odsuwa narządy wewnętrzne, co umożliwia pracę narzędziami chirurgicznymi oraz obserwację wykonywanych czynności.

Odsunięcie jelit od powłoki brzucha pozwala na wprowadzenie rurki przez ścianę brzucha (tzw. trokar). Przez trokar wsuwa się do brzucha optykę kamery TV; co pozwala na obserwowanie wnętrza brzucha na monitorze TV. Ciśnienie wewnątrzbrzuszne gazu jest utrzymywane stale na tym samym poziomie (15 mm Hg). Dla przeprowadzenia operacji niezbędne jest użycie co najmniej 2 następnych trokarów i wprowadzenie przez nie narzędzi do jamy brzusznej (przy wycięciu rękawowym żołądka używa się 5 trokarów – rysunek obok).

Narzędzia laparoskopowe mają wydłużony, spłaszczony kształt; steruje się nimi znad powłoki brzusznej. Ich budowa umożliwia wykonanie wszystkie czynności chirurgicznych: chwytanie, przesuwanie, nacinanie, zszywanie, koagulowanie, wycinanie fragmentów tkanek, itd.

Na koniec zabiegu – po usunięciu wyciętej części żołądka – usuwa się narzędzia, trokary, opróżnia brzuch z gazu, szyje otwory w ścianie brzucha oraz zakłada opatrunek. Pacjent jest wybudzony ze znieczulenia.

Po operacji laparoskopowej w porównaniu do tradycyjnego cięcia – mniejszy jest ból, krócej trwa rekonwalescencja (powrót do aktywności domowej, zawodowej i sportowej). W trakcie gojenia o wiele rzadziej dochodzi do nieprawidłowego gojenia ran.

Etapy operacji rękawowego wycięcia żołądka

Etap 1

Rozpoczęcie przecinania żołądka 5-7 cm od jego ujścia (odźwiernika)

Etap 2

Stopniowe przecinanie żołądka; stapler (urządzenie mechaniczne, które przecina i jednocześnie zszywa tkanki z obu stron linii cięcia) układa się równolegle do prawej strony żołądka (część ta nazywa się krzywizną mniejszą); linię przecięcia wyznacza gruba sonda żołądkowa ułożona wewnątrz żołądka, wzdłuż jego ściany.

Etap 3

Prawie całkowite przecięcie żołądka; stapler przecina górną część żołądka (tzw. dno). Z żołądka pozostaje wąska rura; swoim kształtem przypomina banan. Końcowa część żołądka (część odźwiernikowa) nie jest naruszona. Ta część reguluje opróżnianie żołądka do dwunastnicy; po operacji nie będzie ono utrudnione.

Po operacji

Pobyt w szpitalu po operacji wycięcia rękawowym żołądka trwa zwykle 2-3 dni. Dla sprawdzenia szczelności miejsca przecięcia i zszycia żołądka wykonuje się badanie RTG żołądka z kontrastem. Po uzyskaniu wyniku tego badania pacjent może zacząć pić płyny (woda niegazowana, herbata) oraz miksowane pokarmy. Po operacji zachęcam do jak najszybszego wstawania z łóżka i chodzenia. Ma to zapobiegać zastojowi krwi żylnej w nogach (zakrzepy!) oraz przyspieszać powrót do sprawności.
U większości chorych wykonanie rękawowej resekcji żołądka pozwala na uzyskanie zadowalającego spadku masy ciała. Gdy utrata masy ciała po operacji jest niewystarczająca lub u chorych bardzo otyłych – rękawowe wycięcie żołądka może być pierwszym zabiegiem postępowania kilkuetapowego.

rękawowe wycięcie żołądka

Dowiedź się więcej...

Dąbrowiecki telefony
Secured By miniOrange