odma otrzewnowa

listopad 07, 2021

Chirurgia laparoskopowa wymaga wytworzenia odmy poprzez wprowadzenie gazu – dwutlenku węgla do jamy brzusznej. Gaz jest podawany z prędkością 4-6 l/min aż do osiągnięcia ciśnienia 10-15 mm Hg. Te wartości utrzymywane są przez ciągły napływ dwutlenku węgla z prędkością od 3 do 30 l/min. Dwutlenek węgla jest najczęściej używanym gazem w laparoskopii ze względu na swoje właściwości fizyczne. Jest bezbarwny, nietoksyczny, niepalny – umożliwia korzystanie z diatermii i lasera oraz
dobrze rozpuszczalny we krwi (mniejsze ryzyko zatoru gazowego).
Dlaczego to się robi? Wprowadzenie gazu do brzucha odsuwa narządy jamy brzusznej od przedniej ściany brzucha. Tworzy się wolna przestrzeń – po prostu coś widać w jamie brzusznej. W innym przypadku pętle jelitowe całkowicie zasłoniły by pole widzenia. Gdy widać narządy wewnętrzne – można przez inne otwory w ścianie brzucha wprowadzić narzędzia. Tymi narzędziami wykonuje się typowe czynności chirurgiczne: chwytanie, przesuwanie, przecinanie, zeszywanie, itd.
Podobna odma w klatce piersiowej – to tzw. odma opłucnowa. Gaz w śródpiersiu – odma śródpiersiowa.