Rodzaje operacji bariatrycznych

listopad 08, 2021

Rodzaje operacji bariatrycznych (tutaj źródło; z dnia 14.07.2017)
Do zabiegów operacyjnych mających dobrze udokumentowany wpływ na redukcję masy ciała oraz
efekty metaboliczne należą:
resekcja rękawowa żołądka (sleeve gastrectomy – SG);
wyłączenie żołądkowe z zespoleniem na pętli Roux-en-Y (Roux-en-Y gastric bypass – RYGB);
wyłączenie żołądkowe z zespoleniem pętlowym (mini gastric bypass / omega loop gastric bypass – MGB/OLGB);
• regulowana opaska żołądkowa (adjustable gastric banding – AGB);
wyłączenie żółciowo-trzustkowe sposobem Scopinary (biliopancreatic diversion – BPD);
wyłączenie żółciowo-trzustkowe z ominięciem dwunastnicy (biliopancreatic diversion/duodenal switch – BPD-DS).
Metody chirurgicznego leczenia otyłości, w przypadku których nie ma jeszcze obserwacji długoterminowych, to:
• laparoskopowa plikacja żołądka (gastric plication);
wyłączenie dwunastniczo-krętnicze z pojedynczym zespoleniem (single anastomosis duodeno-ileal bypass – SADI);
• przełożenie jelitowe (ileal interposition).
Endoskopowe metody leczenia otyłości:
balon żołądkowy (ze względu na brak wystarczających dowodów na bezpieczeństwo oraz efekt długoterminowy tej metody leczenia jej głównym zastosowaniem wydaje się przygotowanie do operacji chorych o szczególnie wysokim BMI oraz obciążonych dużym ryzykiem okołooperacyjnym).