zapalenie otrzewnej

listopad 07, 2021

Przy nieszczelności zespolenia lub miejsca zeszycia żołądka (perforacja, przedziurawienie przewodu pokarmowego) do brzucha wycieka treść pokarmowa (żołądkowa lub jelitowa). W reakcji na to powstaje zapalenie otrzewnej. Organizm broni się przed tym. Miejsce przecieku może zostać oklejone (ograniczone) poprzez oblepienie siecią większą. Gdy działanie to jest skuteczne – powstaje ograniczone (zlokalizowane) zapalenie otrzewnej. Gdy treść jelitowa, żołądkowa rozleje się po większej powierzchni (całym brzuchu) – powstaje rozlane zapalenie otrzewnej.

Co oznacza zapalenie otrzewnej?

Najczęstszą przyczyną zapalenia otrzewnej jest perforacja przewodu pokarmowego. Zwykle początkowo zapalenie otrzewnej ma charakter chemiczny, ponieważ przedostająca się treść może nie zawierać dużej ilości bakterii. Jednak po kilku godzinach w wyniku namnożenia się bakterii zapalenie chemiczne przechodzi w zapalenie bakteryjne. Im w dalszym (bardziej obwodowym) odcinku przewodu pokarmowego jest miejsce perforacji i im więcej bakterii zawiera przedostająca się treść, tym szybciej dochodzi do rozwoju zapalenia bakteryjnego.
W następstwie zapalenia otrzewnej powstaje ciężki i szybko rozwijający się stan chorobowy. Z jednej strony trzeba sobie uświadomić zdolność bakterii do mnożenia się. Gdy bakteria ma dobre warunki do życia to z 1 komórki w czasie 24 godzin może powstać ilość bakterii równa wadze człowieka. Bakterie uwalniania substancje toksyczne – uszkadzające wszystkie ważne organy człowieka. Proces chorobowy toczy się na powierzchni 2 m kwadratowych (2 m x 1 m; wymiary typowej kołdry). Bakterie opanowują z czasem inne obszary – wszędzie mnożąc się nieustannie (nawet we krwi).  Dochodzi do ustania perystaltyki jelit i rozwoju się niedrożności porażennej, co sprzyja dalszemu przenikaniu bakterii i toksyn. Uszkodzone toksynami jest serce, płuca, wątroba, nerki. Stan chorego pogarsza się, rozwija się posocznica (sepsa) i zespół niewydolności wielonarządowej (MODS). W porażonych jelitach dochodzi do zablokowania dużej ilości płynu oraz wymiotów , co razem prowadzi do znacznego odwodnienia. Przy braku natychmiastowego leczenia (zamknięcie dziury w przewodzie pokarmowym, przynajmniej odprowadzenia wydobywającej się treści poza brzuch) – stan pacjenta może momentalnie się pogarszać. Zagraża zgon. Tutaj więcej na ten temat