Trauma w dzieciństwie może mieć związek z zaburzeniami odżywiania u dorosłych

Doświadczenia traumatyczne w dzieciństwie u osób z otyłością z zaburzeniami odżywiania i bez, poszukujących operacji bariatrycznej: rola relacji przywiązania i funkcjonowania rodziny. 

Oryginalny: Childhood traumatic experiences in people with obesity with and without eating disorders who are seeking bariatric surgery: the role of attachment relationships and family functioning – tutaj 

Artykuł bada związek między traumatycznymi doświadczeniami w dzieciństwie a otyłością oraz zaburzeniami odżywiania u osób poszukujących chirurgii bariatrycznej. Badanie objęło 208 uczestników, w tym grupę kontrolną o zdrowej wadze. Użyto kwestionariusza traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie, kwestionariusza stylu przywiązania oraz skali oceny adaptacji i spójności rodziny.

Osoby z otyłością i zaburzeniami odżywiania częściej doświadczały negatywnych zdarzeń w dzieciństwie i miały problemy z przywiązaniem oraz funkcjonowaniem rodzinnym. Wyniki sugerują, że zrozumienie psychospołecznych czynników może poprawić leczenie otyłości.