Zabiegi endoskopowe w otyłości

Powoli rośnie popularność zabiegów endoskopowych w leczeniu otyłości. Mniej osób jest zaintersowanych balonami żołądkowymi, gdyż podobne efekty można uzyskać przy pomocy leków (tabletek, zastrzyków). Na pewno kuszące są zabiegi endoskopowe; do żołądka wkładany jest endoskop i od środka zeszywane są ściany. Tym sposobem formuje się zwężenie – tak, jak przy mankietowym wycięciu żołądka

Tyle teoria. W opisie wygląda to niezwykle atrakcyjnie. Moje podejście jest jednak sceptyczne. Tutaj warto przywołać powiedzenie: „wszystko już było”.

pionowa gastroplastykaJa też zwężałem żołądki szwami, tyle że od zewnątrz. Nazywało się to pionowa gastroplastyka z pierścieniem ograniczającym. Szwy (dokładanie 3 rzędy zszywek) były zakładane od zewnętrz żołądka i tworzyły mały zbiornik tuż przy wejściu przełyku do żołądka. Aby ujście z tego zbiornika nie uległo z czasem poszerzeniu – zakładało się w tym miejscu opaskę, co zwężało w tym miejscu żołądek do 1-2 cm. Był to normalny zabieg chirurgiczny, ale pomysł na zwężenie żołądka był identyczny do współczesnego – endoskopowego.

Niestety – w wielu przypadkach dochodziło do rozszczelnienia wytworzonego zbiornika żołądkowego i to pomimo, że na ścianę żołądka były założone 3 linie zszywek. Ciśnienie wewnątrz zbiornika było tak wysokie, że zszywki się otwierały i tworzył się otwór pomiędzy zbiornikiem a pozostała częścią żołądka. W efekcie pacjent zaczynał tyć z dnia na dzień. Przy wdrożeniu chirugii laparoskopowej – metoda została zarzucona. Te moje złe doświadczenie powstało na podstawie 200 operacji takiego zwężenia żołądka.

Tutaj publikacja na ten temat; z 2011 roku a brzmi jak prehistoria

Endoskopowe zabiegi w otyłości to nowa dziedzina medycyny, która oferuje minimalnie inwazyjne metody leczenia nadwagi i otyłości.

Są to procedury, które mają na celu zmniejszenie objętości żołądka, co prowadzi do wcześniejszego uczucia sytości, zmniejszenia przyjmowania pokarmów i w efekcie utraty wagi. Najczęściej wykonywane zabiegi można pogrupować:

1. Endoskopowy Sleeve Gastroplasty (ESG) – Ta procedura, znana również jako „endoskopowe formowanie rękawa żołądkowego”, polega na zmniejszeniu objętości żołądka poprzez stworzenie wewnątrz żołądka mniejszej, rurkowatej struktury. Używa się do tego specjalistycznych narzędzi endoskopowych, które wprowadza się do żołądka przez usta. Tkanka żołądka jest zszywana od wewnątrz, co zmniejsza jego rozmiar i zmienia kształt na podobny do rękawa. Procedura ta nie wymaga nacięć zewnętrznych i jest odwracalna.

2. Balon żołądkowy – To metoda, która polega na umieszczeniu w żołądku silikonowego balonu za pomocą endoskopu. Balon jest następnie wypełniany solą fizjologiczną, co ogranicza ilość miejsca w żołądku dostępnego dla pokarmów i promuje uczucie sytości. Balon pozostaje w żołądku przez określony czas, zwykle od 6 do 12 miesięcy, po czym jest usuwany.

3. Przezustna gastroplastyka (TOGA) – Jest to jeszcze jedna metoda endoskopowego zmniejszania żołądka, która wykorzystuje system staplerów do stworzenia węższego kanału w żołądku. Procedura ta jest jeszcze mniej inwazyjna i pozwala pacjentom na szybki powrót do normalnej aktywności.

Wszystkie te metody są stosowane jako alternatywa dla bardziej inwazyjnych operacji bariatrycznych, takich jak bypass żołądkowy czy zabieg opaski żołądkowej (nie stosowany), szczególnie u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do tradycyjnych metod chirurgicznych lub preferują mniej inwazyjne podejście.

Overstitch Endoscopic Suturing System

Opisuję to szerzej, gdyż operowani właśnie taką metodą pojawiają się u mnie na reoperacje.

Overstitch Endoscopic Suturing System (Apollo Endosurgery, Austin, Teksas, USA) to nowsze urządzenie do przezustnej gastroplastyki, które umożliwia lekarzom zakładanie szwów pełnej grubości przez elastyczny endoskop dwukanałowy. Techniczną wykonalność systemu do endoskopowej redukcji objętości żołądka wykazano początkowo w badaniu przeprowadzonym przez Abu Dayyeh i wsp.. W badaniu  przeprowadzonym przez Lopez-Nava i wsp. po roku., na 25 otyłych osobach (BMI 38,5 kg/m2), nie zgłoszono żadnych poważnych śródzabiegowych, wczesnych ani opóźnionych zdarzeń niepożądanych. Całkowity roczny okres obserwacji ukończyło dwudziestu dwóch pacjentów, a ich średni %EWL wyniósł 54,6.

W największej dotychczas grupie pacjentów poddawanych endoskopowej rękawowej gastroplastyce (ESG) Alqahtani i wsp. podali wyniki u 1000 kolejnych pacjentów (BMI 33,3 ± 4,5 kg/m2). Średni procent całkowitej utraty masy ciała po 6, 12 i 18 miesiącach wynosił odpowiednio 13,7 ± 6,8%, 15,0 ± 7,7% i 14,8 ± 8,5%.

Jeśli chodzi o dolegliwości pooperacyjne, 924 pacjentów (92,4%) skarżyło się na nudności lub bóle brzucha, które w pierwszym tygodniu po zabiegu kontrolowano lekami. Dwudziestu czterech pacjentów zostało ponownie przyjętych: 8 z powodu silnego bólu brzucha, z czego 3 miało odwrócenie ESG; 7 z powodu krwawienia po zabiegu, z czego 2 otrzymało transfuzję krwi; 4 do pobrania okołożołądkowego z wysiękiem opłucnowym, z czego 3 wykonano drenaż przezskórny; i 5 w przypadku gorączki pooperacyjnej bez następstw .

Niedawno opublikowane badanie metaanalityczne obejmujące 1607 przypadków wykazało, że częstość występowania poważnych działań niepożądanych wyniosła 1,1% i łącznie wystąpiło 18 zdarzeń, w tym 7 pobrań płynów, 6 przypadków krwotoku wymagających transfuzji krwi i/lub leczenia endoskopowego, 3 przypadki objawów opornych na leczenie wymagające endoskopowego odwrócenia ESG, 1 odma otrzewnowa i odma opłucnowa wymagająca drenażu przezskórnego oraz 1 zatorowość płucna.

Tu przeglądowy artykuł (ang). W nim ciekawa tabela, gdzie zestawione są dostępne metody „nieoperacyjne” i wyniki (obniżenie masy ciała), jakie można osiągnąć. Ale.. publikacje sobie, a życie.. sobie. Obok tłumaczenie fragmentu dotyczącego endoskopowego zszywania żołądka.

Niestety, u którejś z kolei osoby operowanej metodą endoskopową – szwy nie trzymają (?) czy jest ich za mało ? Po takim zabiegu osoby nie chudną. Zgłaszają się do ponownej operacji – tym razem laparoskopowego wycięcia częściowego żołądka. Zwykle proszą o kontrolę szwów założonych endoskopem. Tak to wygląda po rozcięciu wyciętej części żołądka.

Na pierwszym zdjęciu część żołądka usunięta podczas makietowej resekcji. Na kolejnych otwarty żołądek i kółkami oznaczone znalezione szwy.