Zmniejszenie żołądka dla otyłych po 65 roku życia.
Jest bezpieczne i daje dobre efekty.

Duże zmiany w leczeniu otyłości dla seniorów!

Zmieniły się wskazania do operacji odchudzających u osób powyżej 60., 65. a nawet 70. roku życia. Wykazano, że leczenie bariatryczne jest postępowaniem bezpiecznym dla osób starszych. Kiedyś uznawano, że granicą operacji jest 60. rok życia; teraz jest to już nieaktualne. Bezpieczne jest zmniejszenie żołądka dla osób w wieku 60-70 lat.

Dlaczego warto dbać o masę ciała (wagę) po 60., 65. i 70 roku życia?

Osoba sześćdziesięcioletnia będzie żyła średnio kolejne 15 – 20 lat! Dlaczego ma to być życie w chorobie? Pozostawienie seniora (?) z nadmiarem tkanki tłuszczowej (z nieleczoną otyłością) naraża go na wszystkie niebezpieczne choroby z tym związane: cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, postępujące zniszczenie stawów oraz podwyższone ryzyko chorób nowotworowych.

Dla otyłych po 60. roku życia – najlepszy zabieg to zmniejszenie żołądka (oczywiście laparoskopowe)

Trwają dyskusje, jaka operacja odchudzająca jest najlepsza dla osób młodych oraz w średnim wieku. Nie ma jednak wątpliwości, że po 60. roku życia najlepsza operacja odchudzająca to laparoskopowe zmniejszenie żołądka. Dlaczego? Po 60. roku życia następują zmiany hormonalne ograniczające wchłanianie pokarmu w jelitach. Daltego też nie zaleca się operacji powodujących dodatkowe ograniczenie wchłaniania pokarmu w jelitach, takich jak np.: ominięcie żołądkowe (gastric bypass).

Czy operacja zmniejszenia żołądka jest bezpieczna dla osób w wieku 60-70 lat?

Wyniki operacji grup seniorów z otyłością jednoznacznie wskazują, że jest to postępowanie bezpieczne. Gdy osoba otyła jest po 60. rż, po 65. roku życia a nawet po 70. roku życia i jest w dobrej formie – wówczas może mieć operację na otyłość. Warunkiem jest taki stan zdrowia, który umożliwia bezpieczne wykonanie operacji w znieczuleniu ogólnym. Warunkiem jest bezpieczeństwo; brak ciężkich chorób serca, płuc, krążenia, krwi. Jest to sprawdzane podczas przygotowania do zabiegu. Sam wiek (60 rż – 70 rż) nie stanowi przeciwwskazania do operacji.

Co spowoduje operacja zmniejszenia żołądka u osoby otyłej w wieku 60-70 lat?

Pooperacyjne zmniejszenie masy tłuszczowej poprawia estetykę ciała. Ustępują lub łagodzą swój przebieg choroby związane z otyłością: cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, bezdech senny, bóle stawowe, obrzęki żylne, itd. Ważne jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworów powiązanych z otyłością. Ważne jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworów powiązanych z otyłością. Korzystne efekty są takie same, jak po odchudzeniu u osoby młodej czy w średnim wieku. 

Jakie są opinie chirurgów, którzy wykonują operacje bariatryczne u seniorów?

Ramirez A, i wsp.: Outcomes of bariatric surgery in patients >70 years old. Surg Obes Relat Dis. 2012 Jul-Aug;8(4):458-62. Chirurgia bariatryczna u starannie przebadanych pacjentów w wieku  ponad 70 lat może być przeprowadzana bezpiecznie i może przynieść pewną poprawę w zakresie chorób współistniejących.

Elbahrawy A, i wsp.: Medium to long-term outcomes of bariatric surgery in older adults with super obesity. Surg Obes Relat Dis. 2018 Apr;14(4):470-476: Chirurgia bariatryczna jest bezpieczna i skuteczna w łagodzeniu chorób współistniejących związanych z otyłością u starszych pacjentów cierpiących na olbrzymią otyłość. Sam wiek nie powinien uniemożliwiać starszym pacjentom uzyskania najlepszej procedury bariatrycznej w przypadku otyłości i powiązanych chorób współistniejących.

Susmallian S, i wsp. Outcome of bariatric surgery in older patients. Surg Obes Relat Dis. 2018 Nov;14(11):1705-1713.Chirurgia bariatryczna u osób starszych ma więcej powikłań, ale nadal można ją uznać za bezpieczną.

Zmniejszenie żołądka u osób otyłych w wieku ponad 60 lat jest bezpieczne; efekty są dobre i podobne, jak u osób młodszych. Dowodzą tego wyniki badań naukowych.

Luppi CR, i wsp.: Laparoscopic sleeve gastrectomy in patients over 60 years: impact of age on weight loss and co-morbidity improvement. Surg Obes Relat Dis. 2015; 11(2):296-301.

W tym badaniu naukowcy porównali wyniki operacyjne i pooperacyjne laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka u pacjentów w wieku powyżej 60 lat z wynikami młodszych pacjentów.

Takie były wyniki:
Zgonów związanych z operacja nie było. Częstość powikłań, które wystąpiły w ciągu miesiąca od operacji (17,9% vs 17,6%) były podobne w obu grupach. Po roku od operacji starsza grupa miała średnio 49% utratę nadmiaru masy ciała. U młodszych było nieco lepiej (60% utrata nadmiaru masy ciała). Po 2 latach utrata masy ciała wynosiła średnio 45% (w porównaniu do 60% w młodszej grupie). 65% starszych pacjentów zauważyło poprawę co najmniej jednej choroby związanej z otyłością.

Starsi pacjenci byli w stanie zmniejszyć średnią ilość leków z śr. 4,3 (przed zabiegiem) do śr. 2,7 (1 rok po zabiegu).

Wyniki wskazują, że chirurgia bariatryczna u starszych pacjentów z otyłością jest bezpieczna i prowadzi do znacznej utraty wagi, poprawy przebiegu chorób związanych z otyłością oraz zmniejszenia dziennego zapotrzebowania na leki.

 • bez zgonów po operacji
 • 17,6 % powikłań w ciągu miesiąca od operacji
 • utrata masy ciała po 1 roku – 60%
 • utrata masy ciała po 2 latach – 60%

U 65% operowanych po 60 roku życia nastąpiła poprawa w przebiegu conajmniej 1 choroby związanej z otyłością. Po roku również można było zrezygnować z części leków; średnio o 1 tabletkę dziennie mniej.

 • bez zgonów po operacji
 • 17,9 % powikłań w ciągu miesiąca od operacji
 • utrata nadmiaru masy ciała po 1 roku – 49%
 • utrata nadmiaru  masy ciała po 2 latach – 45%

Mizrahi, I., i wsp. Outcomes of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy in Patients Older than 60 Years. OBES SURG, 2014, 24, 855–860.

W tym badaniu naukowcy dokonali przeglądu danych przedoperacyjnych i pooperacyjnych pacjentów w wieku powyżej 60 lat z młodszymi pacjentami w wieku od 18 do 50 lat, którzy przeszli laparoskopową rękawową resekcję żołądka. Obserwacja trwała około 1-1/2 do 2 lat po zabiegu.
Wyniki:
Przed operacją pacjenci starsi i młodsi mieli podobny BMI wynoszący 42, a choroby współistniejące związane z otyłością były częstsze w grupie starszej (96% vs 65%). Po operacji utrata nadwagi była wyższa w młodszej grupie (75% vs 62%), a poprawa stanu zdrowia związanego z otyłością była porównywalna w obu grupach (88% vs 80%).
Śmiertelność operacyjna w obu grupach wyniosła 0%. Odsetek drobnych powikłań pooperacyjnych był wyższy w starszej grupie (25% vs 4,8%); w tym migotanie przedsionków (9,5%), zakażenie dróg moczowych (7%), przepuklina w miejscu trokaru (4%), dysfagia (2%), zakażenie miejsca operowanego (2%), krwawienie (2%), niedrożność jelit (2% ), zapalenie okrężnicy (2%) i niedobór składników odżywczych (2%).

Z tych badań wynika, że ​​laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka jest bezpieczna i skuteczna u pacjentów po 60. roku życia; efekt jest dobry nawet u osób z licznymi chorobami związanymi z otyłością.

 • BMI przed operacją 42
 • 65% z chorobami współistniejącymi
 • utrata wagi po operacji 75%
 • poprawa stanu zdrowia związana z otyłością 88%
 • śmiertelność operacyjną 0%
 • drobne powikłania pooperacyjne 4,8%
 • BMI przed operacją 42
 • 96% z chorobami współistniejącymi
 • utrata wagi po operacji 62%
 • poprawa stanu zdrowia związana z otyłością 80%
 • śmiertelność operacyjną 0%
 • drobne powikłania pooperacyjne 25%

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij teraz sms o treść WIEK na nr telefonu 603 751 335 !

Przyślę krótką informację o wynikach resekcji mankietowej po 65. roku życia, datach i miejscach najbliższych konsultacji, numerach telefonu do rejestracji. Podam jakie badania przed zabiegiem. Wszystko na Twoim telefonie!